Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. április 10-16.

  1. Főegyházmegyénk szentségimádási rendje szerintma (április 9-én) van egyházközségünk soron következő szent­ség­i­mádási napja. Fél 12 órától délután 17 óráig csendes szent­ség­i­mádás lesz a közösségi te­rem­ben. 17 órától közös, csendes szentségimádás lesz a templomban, alatta gyónási lehetőséggel.
  2. A férfi imakör következő alkalma április 25-én, az esti szentmise után, 19 órától a Plébánia könyv­tá­rá­ban lesz.
  3. Buszokat indítunk az április 30-ai (vasárnap) pápai szentmisére, amelyet a Szentatya Budapesten a Kos­suth téren mutat be. A buszköltség 5.000 Ft/fő, mely összeget a jelentkezéskor kell befizetni. Jelentkezni hivatali időben lehet a Plébánián, LEGKÉSŐBB ÁPRILIS 17-ÉN. A buszok a Városháza mellől in­dul­nak, gyülekező reggel 4.45 perc­kor, és 5 órai indulással tervezünk. Ezen a napon délelőtti szentmise nem lesz templomunkban. Kérem, a­ki tervez jönni, mielőbb jelentkezzen!
  4. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  5. A húsvéti virágdíszítéshez hozzájárulhatunk a Fourier Szent Péter perselybe dobott adománnyal.
  6. Köszönöm a Ferences Világi Rend kiskőrösi Pi-Te Közösségének, és a többi Testvérnek is, hogy az el­múlt pénteken be­kapcsolódtak a keresztúti ájtatosság vég­zé­sébe, szervezésébe.
  7. Köszönöm a héten végzett munkákat a Testvéreknek: az udvari keresztúti stációk visszaállítását, a templom kertjének és a leanderek rendezését, a templom takarítását, a hulladékfa fűrészelését és pa­kolását, az ereszcsatorna befejezését, az ünnepi előkészülethez és annak megtartásához nyújtott min­den segítséget!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET MINDENKINEK! KRISZTUS FELTÁMADT!

Megszakítás