Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. szeptember 26. – 2022. október 02.

  1. Véradás lesz a kiskőrösi Tűzoltó Parancsnokságon október 7-én 13.30-15.30 ó­ra között. Részletek a Tomori Pál utca felől kihelyezett plakáton.
  2. Október 1-jén (szombaton) Elégedetten az élettel – Vágyak, célok, küzdelmekcímmel Pál Feri atya tart előadást a Baptista Imaházban. A belépés ingyenes. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
  3. Októbertől bérmálási felkészítő, ifjúsági hittan és ministráns foglalkozás indul. Szeretettel vár­juk az érdeklődők jelentkezését a sekrestyében vagy a Plébánián hivatali időben.
  4. Októbertől grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését a sekrestyében vagy a Plébánián hivatali i­dő­ben.
  5. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
  6. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
  7. Hálásan köszönöm a plébániaudvar rendezésében és a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott két­kezi és anyagi segítséget.
  8. Isten éltesse a szeptember hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!
Megszakítás