Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. október 24-30.

  1. Az e vasárnapi perselyadományokat a missziók támogatására fogjuk eljuttatni. Kérjük a Testvérek tá­mo­gatását!
  2. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
  3. ELŐESTI ÉS (részben) REGGELI SZENTMISÉN HIRDETNI: október 23-án, az ünnepi meg­em­lé­ke­zésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Vá­ros­háza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
  4. Taizei imaóra lesz templomunkban, október 28-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! Az igei szolgálatot végzi: Pénzes Péter református lelkész.
  5. Ne felejtsük: október 30-án (vasárnap) óraátállítás lesz, a téli időszámítás kezdete. 3 óráról 2 órára ál­lítjuk vissza az órákat.
  6. November 1-jén, délután 14.30 órára temetői igeliturgiára hívjuk a kedves Testvéreket a katolikus te­me­tő ke­resztjéhez. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!
  7. Sírszentelést végzünk november 1-jén 10 órakor az evangélikus temetőben és délután a 15 órakor a ka­to­likus temetőben. Akik szeretnék elhunyt Szeretteik síremlékét megszenteltetni, kérjük tisztelettel, jelezzék hivatali időben a Plébánián!
  8. Folytatódnak a férfi imakör alkalmai, minden hónap második keddjén az esti szentmisék után. Az al­kal­makat a Plébánia Könyvtárában tartjuk. Szeretettel várjuk a férfiakat az imakörbe, ahol lelki dolgokról és személyes tapasztalatokról is szó esik majd, ugyanakkor a személyes vélemények is helyet kapnak. A kö­vet­kező alkalom november 8-án, kedden lesz.
  9. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
  10. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.
Megszakítás