Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. október 17-23.

  1. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római ka­to­li­kus vő­le­gény Dulai György, Dulai György és Mészáros Magdolna fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, evangéli­kus menyasszony Néző Vivien Judit, Néző Sándor és Bolemányi Zsuzsanna lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot az evangélikus te­mp­lo­m­ban.
  3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, evangéli­kus vő­le­gény Zsikla Róbert, Zsikla István és Eiler Andrea fia, valamint a szegedi szü­le­tésű, római katoli­kus meny­asszony Kovács Bettina, Kovács Ferenc és Balázs Júlia lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a missziók támogatására fogjuk eljuttatni. Kérjük a Testvérek tá­mo­gatását!
  5. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
  6. Október 23-án, az ünnepi megemlékezésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Városháza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
  7. Taizei imaóra lesz templomunkban, október 28-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  8. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
  9. Hálásan köszönöm a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget. Ugyancsak köszönettel tartozom a plébániaudvari fűnyírásért és az öntözőrendszer téliesítéséért is.
Megszakítás