Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. október 10-16.

 1. Októberben a Rózsafüzért imádkozzuk a szentmisék előtt 45 perccel (vasárnap az esti szentmise e­lőtt).
 2. Október 12-től kilencedet imádkozunk Szent II. János Pál pápa tiszteletére.
 3. Ifjúsági hittanra várom középiskolás kortól a fiatalokat 15-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
 4. Ministráns foglalkozás lesz 14-én, délután 16 órától a Közösségi teremben.
 5. Bérmálási felkészítőre várom 8. osztályos kortól a fiatalokat 21-én, este 19 órától a Közösségi te­rembe.
 6. Grafika szakkör indul a Plébánia közösségi termében Babucsikné Zeikfalvy Anna ve­ze­té­sé­vel. 14 éves kor­tól várjuk a fiatalok és felnőttek jelentkezését. Részvételi díj egy félévre: 5.000 Ft. Első al­kalom ok­tóber 14-e péntek, 17 óra. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
 7. Október 23-ától 17 órakor kezdődnek az esti szentmisék.
 8. Október 23-án, az ünnepi megemlékezésre szeretettel hívják a város lakosságát a szervezők: 8 ó­ra­kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a Városháza előtt. 17 órakor ünnepi szentmise a római ka­tolikus temp­lom­ban, miután fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához.
 9. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
 10. Örömmel hirdetjük, hogy Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész, egyházközségünk híve, világi kép­vi­selője a Megyei Prima Díj jelöltjei közé került. Szívből gratulálunk neki! Kérjük a Test­vé­re­ket, hogy tá­mogassák szavazataikkal a díj elnyerését – akár többszöri szavazással – a www.primadij.hu internetes ol­da­lon.
 11. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
 12. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskor, és a temp­lom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget.
Megszakítás