Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. november 7-13.

  1. Folytatódnak a férfi imakör alkalmai, minden hónap második keddjén az esti szentmisék után. Az al­kal­makat a Plébánia Könyvtárában tartjuk. Szeretettel várjuk a férfiakat az imakörbe, ahol lelki dolgokról és személyes tapasztalatokról is szó esik majd, ugyanakkor a személyes vélemények is he­lyet kapnak. A kö­vet­kező alkalom november 8-án, kedden lesz.
  2. November 13-án (vasárnap) Böjte Csaba ferences szerzetespap lesz vendégünk. Az esti 17 órai szent­mi­sét ő mutatja be és prédikál. Lehetőség lesz könyveinek megvásárlására és dedikálására. A szentmise vé­gén külön gyűjtés lesz a Szent Ferenc Alapítvány céljaira! További részletek a kihelyezett plakátokon! Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
  3. A következő felnőtt hittan november 18-án (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
  4. Hálásan köszönöm az Oltáriszentség őrzésének vállalását a pénteki szentségimádáskorés a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi, virág és anyagi segítséget. Illetve a Plé­bánia nö­vé­nye­inek rendezéséhez kapott újbóli segítséget.
  5. 2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás na­gyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buz­dítunk min­den katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római ka­to­li­kus/görögkatolikus val­lás­hoz tartozását.
  6. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban.
Megszakítás