Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. november 21-27.

  1. Az e vasárnapi perselyadományokat a helyi és az egyházmegyei Karitász támogatására gyűjt­jük. Kérjük a Testvérek önzetlen tá­mo­gatását!
  2. A következő felnőtt hittan november 25-én (pénteken) lesz, 18 órakor a Plébánia könyvtárában.
  3. Jövő héten folytatódnak a ministráns-foglalkozás, a bérmálási felkészítő és az ifjúsági hittan alkalmai is. Szeretettel hívom és várom az újonnan csatlakozókat is!
  4. Adventi koszorúkötésre hívjuk és várjuk hittanosainkat a Közösségi terembe november 26-án (szom­ba­ton) 9-12 óra között. A koszorúkötéssel kapcsolatos információkat a hittanosok megkapták a hitoktatóiktól. Ahhoz, hogy milyen létszámmal számoljunk, kérjük a Szülők vissza­jel­zését az információs la­pon leírt mó­don. Az elkészült koszorúkat megáldjuk. A délelőtt folyamán kemencében frissen sült fi­nom­sá­gokkal várjuk a gyermekeket, fiatalokat.
  5. Adventi lelkigyakorlatunk december 1-2-3-án (csütörtök-péntek-szombat) lesz, 17 órától. 16 órától gyó­nási lehetőséget is biz­to­sí­tunk. A lelkigyakorlatot vezeti: Nagy Attila kecskeméti piarista házfőnök. Sze­retettel hívunk és várunk Mindenkit, az adventi készület jegyében!
  6. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, advent 4. vasárnapján a kecskeméti Ciróka Bábszínház József mondá Máriának című karácsonyi bábjátékára szervezünk egy buszt gyermekeknek és Családoknak. Karácsonyi játékukkal az ismert bibliai történetet elevenítik fel, régi betlehemes hagyományok meg­ú­jí­tá­sá­val. A fényhozó Jézuska születését József, az asztalos-ácsmester meséli el. Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A bábelőadás fél 11 órakor kezdődik, 9 órai indulással tervezünk. A bábelőadás után 1-1,5 órás látogatást tervezünk az adventi vásárban, Kecskemét főterén. Az e­lő­a­dásra 1.400 Ft a jegy. Az utazás költségeit a Plébánia állja. Jelentkezni a sekrestyében és a Plébánián lehet hivatali időben, a részvételi díj befizetésével.
  7. 2023-as kalendáriumok, lapozós és egylapos falinaptárak, gyermeknaptárak, képeslapok, karácsonyi gyertyák továbbra is kaphatók a sek­res­tyé­ben vagy hivatali időben a Plébániahivatalban a készlet erejéig.
  8. Hálásan köszönöm a temp­lom dí­szí­tésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi segítséget, valamint a Plébánia és a szolgálati lakás udvarán történt munkálatokhoz kapott segítségeket!
Megszakítás