Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. március 21-27.

1; Most vasárnaptól a jövő vasárnapig adhatják le nagyböjti tartós élelmiszeradományaikat, amelyeket előre is hálásan köszönjük. Most vasárnap 17 órakor gitáros, ifjúsági énekes szentmisénk lesz, melyre szeretettel hívunk mindenkit.

2; Kedden az esti szentmise után keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Pénteken lesz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az esti szentmise előtt fél 5-től rózsafüzért imádkozunk, az esti szentmise alatt lelki adoptációs ígérettételre lesz lehetőség. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

4; Pénteken este 6 órától jótékonysági koncert lesz az evangélikus templomban, melyre szeretettel hívják a kedves testvéreket.

5; Jövő vasárnap az esti szentmise után bibliaórára hívjuk a kedves testvéreket.

6; Aki szeretne részt venni a május 2-4. közötti Máriapócs-Mátészalka egyházközségi kirándulásunkon, azok jelentkezhetnek a plébánián 20.000Ft előleg befizetésével.

7; Gyümölcsoltó Boldogasszony – A hírüladás napjának egyik sajátossága, hogy fényét elhomályosítani látszik a nagyhét és húsvét ünnepének közelsége. Hiszen rendszerint vagy éppen csak megelőzi ezeket, vagy ha egybeesnék velük, akkor elhalasztásra kerül, és csak utánuk következik az első köznapon, húsvét második hetének hétfőjén. Azonban úgy tűnik, a korábbi évszázadokban ez egyáltalán nem jelentett akadályt, sőt éppen ez a szoros közelség volt hivatott kiemelni az ünnep hitbéli jelentőségét.

A könyörgés a megtestesülés, a keresztre feszítés és a feltámadás misztériumát összekapcsolva foglalja össze Krisztus üdvösséget hozó művét, amelyből – Isten kegyelméből – a keresztény ember is részesedhet. Az a teológiai gondolkodás, amelyben ez a könyörgés megszületett, e három misztérium egységében ismerte fel a keresztény megváltás lényegét. E könyörgés annak a liturgikus elvnek a remek példája, hogy Krisztus életének egyetlen mozzanata sem érthető önmagában, ezért az Egyház egyiket sem pusztán önmagában, összefüggéséből kiszakítva ünnepli. Csigi Péter

Megszakítás