Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. május 9-15.

1; Csendes szentségimádást tartunk most vasárnap az esti szentmise után.

2; Május 13-án, pénteken 18 órától Fatimai imaestet tartunk templomunkban, majd 19 órától szentmise és utána gyertyás körmenet. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Május 14-én, szombaton 15 órától ünnepi istentisztelet keretében adják át a református közösség régi harangját, új haranglábon. Szeretettel hívják a kedves testvéreket.

4; Május 15-én, vasárnap 18 órától tavaszi, jótékonysági hangverseny lesz az Evangélikus Templomban. Mindenkit szeretettel hívnak.

5; Május 20-án, pénteken 18 órától Taizéi imaalkalomra hívjuk a kedves testvéreket ide a templomba. Ezen a napon reggel 8 órakor lesz a szentmise.

6; Hálásan köszönjük az Oltáriszentség őrzésében, a templom nyitásában-zárásában, a plébánián a fűnyírásban nyújtott segítséget.

7; Imádság papi hivatásokért

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Ámen. (Szent VI. Pál pápa)

8; Ima a papokért 

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.  (Szent II. János Pál pápa)

Megszakítás