Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. május 2-8.

1; Tisztelettel jelezzük azok számára, akik jelentkeztek a kirándulásra, május 2-án, hétfőn délelőtt 9 órakor indulunk a Városháza oldalától.

2; Hétfőn, kedden és szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

3; Jövő héten kivételesen csütörtök délelőtt lesz irodai szolgálat. Megértésüket köszönjük.

4; Május hónapban a szentmisék után litániával köszöntjük a Szűzanyát.

5; Pénteken a szokott módon egész napos, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak egy-egy óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. Délután 5 órától közös szentségimádás lesz a templomban, melyen gyónási lehetőséget biztosítunk a testvéreknek.

6; Az elsővasárnapi csendes szentségimádást kivételesen most egy héttel később, jövő vasárnap az esti szentmise után tartjuk.

7; Május 13-án, pénteken 18 órától Fatimai imaestet tartunk templomunkban, majd 19 órától szentmise és utána gyertyás körmenet. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

8; Május 20-án, pénteken 18 órától Taizéi imaalkalomra hívjuk a kedves testvéreket ide a templomba. Ezen a napon reggel 8 órakor lesz a szentmise.

9; Hálásan köszönjük a szerda délelőtti szentmisén való nagyszámú jelenlétet, a sütemény felajánlásokat, az atyák ebédeltetésében nyújtott segítséget, a bérmálás alkalmával a kántor úrnak, mint a csoport hitoktatójának a felkészítést, az énekkar szolgálatát, a templom díszítését.

10; Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat!

Mert mindenik tükör volt, Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van Legszeretőbb anyám! Petőfi Sándor
Anya! Felséges szent név!
Egy szebb titulus, fontosabb hivatal nincs. Bolyai Farkas

Megszakítás