Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. június 27. – 2022. július 3.

1; Szerdán, Szent Péter és Pál főapostolok főünnepén, a szokott módon 22 órakor lesz a fáklyás szentmise a plébánia udvarán, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

2; Elsőpénteken reggel 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 17 órától a templomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kalocsai születésű, római katolikus vőlegény Miszlik Ádám, Miszlik Bertalan Zoltán és Dulai Gabriella Erzsébet fia, valamint a budapesti születésű, római katolikus menyasszony Nagy Katalin, Nagy László Béla és Kreitl Gyöngyi Mária lánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Tóth Tibor atya július 3-án (vasárnap), délelőtt 9 órakor tartja ünnepélyes bemutatkozó szentmiséjét templomunkban.

5; Hálásan köszönöm a hittanos tábor megszervezését, a templom díszítésében nyújtott segítséget és mindazt, amivel az elmúlt 10 évben a közösséget építették.

6; Isten éltesse a június hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket!

7; Reményik Sándor: Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.
A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a művész a vonót.

Megszakítás