Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. július 18-24.

1. Dokumentum-kiállítás nyílt a 200 éves soltvadkerti katolikus templomban. A lá­to­ga­tók megismerhetik a templom építésének történetét, a hitéletet, a katolikus iskolákat, a te­me­tőt és a Lukács kápolnát. Tárlatvezetéssel és éjszakai interaktív iratkutatással is várják az ér­deklődőket. További részletek a kihelyezett plakáton.

2. A megnövekedett virágárak miatt templomunk díszítésének mikéntjét újra kellett gon­dolnunk. A díszítésre szánt anyagi forrásaink is korlátozottak, ezért tisztelettel kérjük a Test­véreket, aki teheti, támogassa adományával akár alkalmanként, akár rendszeresen a templom díszítését. Adományaikat a Fourier Szent Péter szobornál lévő fali perselybe tehetik. Isten fizesse meg!

3. Hálásan köszönjük a templom takarításában, a növények rendezésében, hordásában és a templom díszítésében nyújtott segítséget.

Imádság esőért
Mennynek és földnek Ura,
ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással
termővé tetted a földet,
hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon:
esedezve, kérünk, áraszd ránk áldásodat,
és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk.
Emlékezzél meg régi irgalmadról,
és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad,
küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt és őrizz meg minket minden természeti csa­pástól,
hogy testi s lelki eledellel ellátva, szent Fölségednek örömmel szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Megszakítás