Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. augusztus 29. – 2022. szeptember 4.

  1. Jövő héten a hónap első péntekje lesz.  Reggel 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 17 órától a temp­lomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római ka­to­li­kus vő­legény Bíró Kornél, Bíró István és Juhász Marianna Erzsébet fia, valamint a kiskunhalasi szü­le­tésű, evangélikus menyasszony Szenohradszki Adél, Szenohradszki János és Kákonyi Gabriella lá­nya között. Kérjük a­ kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. Jövő héten a hónap első szombatja lesz. Az előesti szentmise előtt 17.30 órától a Loretói litániát énekeljük.
  4. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
  5. Szeptember 11-én a 9 órai szentmisében lesz a tanévnyitó (Veni Sancte) szentmise.
  6. Szeptember 11-én a 18 órai szentmisében lesz a terményhálaadás. Akik szívesen hozzájárulnak kertjük terményeivel, azok előtte napon, szombaton délelőtt hozhatják el felajánlásaikat a Plébánia udvarára.
  7. Taizei imaóra lesz templomunkban, szeptember 16-án (pénteken) 18 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!
  8. Hálásan köszönöm a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott kétkezi és anyagi se­gít­sé­get is.
Megszakítás