Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. augusztus 1-7.

  1. Elsőpénteken reggel 8 órától 17 óráig csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak 1-1 óra felügyeletet vállalni, tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. 17 órától a temp­lomban lesz közös szentségimádás gyónási lehetőséggel.
  2. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kalocsai születésű, római ka­to­li­kus vő­legény Kapitány Zoltán, Kapitány László és Dusnoki Zsuzsanna fia, valamint a ka­lo­csai születésű, róm­ai katolikus menyasszony Kántor Vivien, Kántor József és Bekes Gyön­gyi lánya között. Kérjük a­ kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek házasságot te­mp­lo­munk­ban.
  3. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a nyíregyházi születésű, re­for­má­tus vő­le­gény Bakk Ádám, Bakk László és Csapó Erika Irén fia, valamint a kiskunhalasi szü­letésű, római katolikus menyasszony Pecznyik Viktória Laura, Pecznyik Pál és Tóth Mária Erzsébet lá­nya között. Kérjük a kedves Testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, akik szom­baton kötnek há­zas­ságot templomunkban.
  4. Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz templomunkban.
  5. Hálásan köszönjük a templom díszítésében/díszítéséhez nyújtott segítséget.
  6. Isten éltesse a július hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ün­neplő kedves Testvéreket!
Megszakítás