Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. április 4-10.

1; Most vasárnap a 9 órai szentmise után játékos foglalkozás lesz a gyerekek részére a közösségi teremben, melyre szeretettel hívjuk a gyerekeket. Az esti szentmise után csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívunk mindenkit.

2; Kedden és pénteken az esti szentmisék után keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

3; Április 9-e minden évben a mi plébániánk szentségimádási napja az egyházmegyei naptárban. Szombaton egész napos csendes szentségimádás lesz a szokott módon a közösségi teremben. Akik tudnak segíteni az Oltáriszentség őrzésében, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestyében.

4; Jövő vasárnap – megfelelő időjárási viszonyok esetén – a barkaszentelési szertartás 9 órakor a plébánia udvarán fog kezdődni. Akik tehetik, hozzanak magukkal barkát, akár mások részére is. Jövő vasárnap az esti szentmise után liturgiaismeretet tartunk a templomban, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

5; Húsvétra készülve szentgyónási lehetőséget biztosítunk április 12-én, kedden este.

6; Húsvét előtt idős- és beteglátogatást végzünk április 13-án, szerdán délelőtt. Aki tud a környezetében olyan testvérünkről, aki szeretne szentgyónást végezni, szentáldozáshoz járulni, de nem tud eljönni a templomba, szíveskedjen jelezni a plébánián.

7; Április 13-án este zsidó hagyományoknak megfelelően széder vacsorát szerveznek, amelyre az evangélikus lelkészi hivatalban lehet jelentkezni a vacsora díja 5.000Ft/fő befizetésével április 6-ig.

8; Lelki programjaink húsvétra készülve:

Nagycsütörtök: 800 zsolozsma; 1800 ünnepi szentmise, majd csendes virrasztás

Nagypéntek: 800 zsolozsma; 1700 keresztút, irgalmasság kilenced; 1800 szertartás

Nagyszombat: 800 zsolozsma, szentsír látogatás; 2000 tűzszentelés, ünnepi szentmise, körmenet

Húsvétvasárnap: 800 szentmise, ételszentelés; 1000 szentmise, ünnepi koccintás; 1800 szentmise

Húsvéthétfő: 800 szentmise, locsolkodás

9; Hálás köszönet az Oltáriszentség őrzésében, a tartós élelmiszeradományok kiosztásában, a közösségi terem takarításában nyújtott segítségért.

10; Tisztelettel kérek minden szavazattal rendelkező kedves testvérünket: állampolgári jogait és lehetőségeit felelősséggel gyakorolva vegyen részt a választásokon!

Megszakítás