Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2022. április 11-17.

1; Most vasárnap az esti szentmise után liturgiaismeretet tartunk a templomban.

2; Kedden az esti szentmise után keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban. Húsvétra készülve szentgyónási lehetőséget biztosítunk kedden este a híveknek.

3; Húsvét előtti idős- és beteglátogatást szerdán délelőtt végzünk. Aki tud a környezetében olyan testvérünkről, aki szeretne szentgyónást végezni, szentáldozáshoz járulni, de nem tud eljönni a templomba, szíveskedjen jelezni a plébánián. Ezen a napon nem lesz szentmise.

4; Tisztelettel jelezzük a testvéreknek, hogy a Kalocsai Főszékesegyházban:

  • nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat 8-18 óra között gyónási lehetőség,
  • nagycsütörtökön 10 órakor olajszentelési szentmise lesz.

5; Nagypénteken 17 órakor kezdődő keresztúti ájtatosság végzéséhez tisztelettel felkérjük az egyházközségi képviselőtestületünk tagjait, akik szíveskedjenek a sekrestyében átvenni az elmélkedések szövegeit. Az isteni irgalmasság ünnepére készülve a kilencedet nagypénteken az esti szertartás előtt kezdjük közösen imádkozni.

6; Lelki programjaink húsvét ünnepéhez kapcsolódóan:

Nagycsütörtök: 800 zsolozsma; 1800 ünnepi szentmise, majd csendes virrasztás

Nagypéntek: 800 zsolozsma; 1700 keresztút, irgalmasság kilenced; 1800 szertartás

Nagyszombat: 800 zsolozsma, szentsír látogatás; 2000 tűzszentelés, ünnepi szentmise, körmenet

Húsvétvasárnap: 800 szentmise, ételszentelés; 1000 szentmise, koccintás; 1800 szentmise

Húsvéthétfő: 800 szentmise, locsolkodás

7; Április 19-én, kedden 19 órakor a közösségi termünkben megbeszélést tartunk mindazoknak, akik jelentkeztek a Mátészalka, Máriapócs kirándulásunkra. Itt lesz lehetőség az útiköltség második felének befizetésére.

8; Hálás köszönet az Oltáriszentség őrzésében, a barkák felajánlásában, a templom párnáinak javításában nyújtott segítséget. Külön dicséret Csenki Éva Kata, Kukel Réka és Peckmann Petra 6. osztályos hittanosainknak és Tóth Katalin hitoktatónak a hittanversenyen elért 3. helyezésért.

Megszakítás