Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. október 25-31.

1; Most vasárnap a 17 órai szentmisén Molnár Marcell zongoraművész, Flamich Mária énekművész, Rónaszéki Tamás hegedűművész zenei szolgálatot végeznek templomunk-ban, majd azt követően koncertet adnak. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk.

2; Kiskőrösön tartja hétfőn esperes kerületünk őszi, papi gyűlését. Délelőtt 9 órakor közös szentmisét mutatunk be templomunkban. Ezt követően Főtisztelendő Fábry Kornél atya, a budapesti Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart egy visszatekintést a kongresszusra, amit csendes szentségimádással zárunk. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Tisztelettel jelezzük, hogy jövő vasárnap az este 5 órai szentmise gitáros, ifjúsági énekes szentmise lesz, melyen Kiss Tamás gyógyulásáért mondunk köszönetet Istennek. Szeretettel hívunk mindenkit.

4; Előre jelezzük, hogy november 1-én, hétfőn délelőtt 10 órakor az evangélikus, délután 2 órakor a katolikus temetőben végzünk sírszentelést. Akik szeretnék elhunyt családtagjaik síremlékét megszenteltetni, kérjük tisztelettel, jelezzék a plébánián.

5; November 1-én, hétfőn délután 3 órára temetői ájtatosságra hívjuk a kedves testvéreket a katolikus temető keresztjéhez. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

6; November 1-én, hétfőn este 5 órakor kezdődő szentmisére tisztelettel hívjuk azon családokat, akik az elmúlt év november 1-e óta veszítették el kedves szerettüket. Mint Isten nagy családja, imádkozzunk közösen elhunyt testvéreinkért!

7; Hálásan köszönjük minden illetékesnek a templom takarításában nyújtott segítséget, valamint az országos gyűjtés alkalmával, a missziókban élők munkásságát támogató perselyadományaikat.

8; Október 23-i ünnepség keretében, Kiskőrös Város Képviselő-testülete „Kiskőrös Város Közéletéért” díjat adományozott részemre, amit a magam és az egyházközség nevében is tisztelettel köszönök.

Megszakítás