Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. november 8-14.

1; Most vasárnap az esti szentmise után egy órás csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

2; Kedden nem lesz szentmise templomunkban.

3; Tisztelettel jelezzük, hogy szerdán és csütörtökön 9-13 óra között véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Központban.

4; Szerda este fél 7-re bérmálkozási felkészítőre hívjuk a plébániára a középiskolás fiatalokat.

5; Pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise templomunkban.

6; Szombaton délelőtt 10 órakor papszentelés lesz a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

7; Jövő vasárnap kivételesen 8 órakor lesz a délelőtti szentmise.

8; Hálásan köszönjük minden illetékesnek az Oltáriszentség őrzésében, a díszítésben, takarításban nyújtott segítséget.

9; Szent és Gondviselő Istenünk!

Köszönetet mondunk azért, hogy Szent István király megalapította és a tiszteletreméltó Asztrik érsekre bízta főegyházmegyénket.

Kérjük, hogy az ő áldozatos élete, buzgó vallásossága mindig elevenen éljen főegyházmegyénk főpásztorai, papjai és hívei szívében. Segíts minket úgy tisztelni őt itt a földön, hogy e megbecsülés által erősödjék közösségeink egysége, valamint összetartozása, és szemlélhessük majdan dicsőségedet is együtt a mennyben.

A kalocsai Főszékesegyház védőszentjének, a mennybe fölvett Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására hallgasd meg kérésünket. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

Megszakítás