Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. november 22-28.

1; Most vasárnap országos gyűjtést tartunk, mely során perselyadományikkal a katolikus karitász szolgálatát támogathatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük. Vasárnaponként a délelőtti szentmise után játékos foglalkozásra hívjuk a gyerekeket. Szeretettel jelezzükazt is, hogymost vasárnap este gitáros, ifjúsági énekes szentmisénk lesz.

2; Szombaton délelőtt 9-12 óra között, adventi koszorúkészítésre hívjuk a gyerekeket a plébánia közösségi termébe.

3; Következő vasárnapokon, délután fél 5-kor kezdődnek városunkfőterén a közös adventi gyertyagyújtások, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

4; Az előző évekhez hasonlóan jövő vasárnaptól, tartósélelmiszer adományokkal segíthetik szegényebb sorsú testvéreinket. Adományaikat a szentmisék előtt az oldalkápolnában helyezhetik el, melyeket előre is hálásan köszönünk.

5; Adventi lelkigyakorlatunk részeként november 30-án, kedden este Főtisztelendő Farkas Tibor újmisés atya mutat be templomunkban szentmisét. December 1-jén Gaál Sándor szombathelyi plébános atya, december 2-án dr. Kovács György a váci székesegyház káplánja mondja a szentbeszédet. A lelkigyakorlatos szentmisék előtt gyónási lehetőséget biztosítunk. Mindhárom este szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

6; December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás Főünnepén zarándoklatot szervezünk Bátára, Magyarország egyetlen Szent Vér kegyhelyére. Aki szeretne csatlakozni, tisztelettel kérjük, december 1-ig jelentkezzen.


7; Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit legszentebb Szívedre. Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

Megszakítás