Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. november 15-21.

1; Kedden nem lesz szentmise templomunkban.

2; Csütörtök esti szentmise után szeretettel hívom a testvéreket a plébánia közösségi termébe, ahol betekintést nyerhetünk a szentatya által meghirdetett, 2023-as püspöki szinódust előkészítő folyamatba.

3; Pénteken lesz Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Az esti 5 órai szentmise keretében kenyérszentelést végzünk, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

4; Szombaton délután 4 órakor lesz Tabdin a Szent Erzsébet templom búcsúja, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Ezért Kiskőrösön, szombaton reggel 8 órakor lesz a szentmise. 20 órától csendes szentségimádási óra lesz templomunkban, mellyel a Krisztus Király előesti, világméretű szentségimádáshoz csatlakozunk az előző évekhez hasonlóan. Mindenkit szeretettel hívunk.

5; Jövő vasárnap országos gyűjtést tart a katolikus egyház. Perselyadományikkal a katolikus karitász szolgálatát támogathatják. Adományaikat előre is köszönjük. A délelőtti szentmise után játékos foglalkozásra hívjuk a gyerekeket. Szeretettel jelezzük azt is, hogy jövő vasárnap este gitáros, ifjúsági énekes szentmisénk lesz.

6; Tisztelettel jelzem, hogy Kalocsa első érsekének, Szent Asztriknak ünnepén, a Szent Istvánról nevezett kői prépostság címzetes prépostjává nevezett ki Érsek Úr. Ezennel is megköszönöm Istennek a hivatásomat, főpásztorunknak a megbecsülését, és egyben kérem a kedves testvérek imádságát is a szolgálatomhoz.

7; A Karitász munkatársak imája: Köszönöm Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek téged, és jót tehettem velük. Köszönöm Uram, hogy a te akaratodat cselekedhettem. Kérlek, bocsáss meg nekem, ha megbántottam embertársaimat! Kérlek Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet! Árassz el a Szentlélek erejével, hogy feladataimat örömmel végezzem! Add Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben minden körülmények között kitartsak! A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok. Add Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni az életemért és a rám bízottakért! Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Ámen.

Megszakítás