Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. november 1-7.

1; Mostvasárnap az este 5 órai szentmise gitáros, ifjúsági énekes szentmise lesz, melyen Kiss Tamás gyógyulásáért mondunk köszönetet Istennek. Szeretettel hívunk mindenkit.

2; November 1-én, hétfőn délután 3 órára temetői ájtatosságra hívjuk a kedves testvéreket a katolikus temető keresztjéhez. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

3; November 1-én, hétfőn este 5 órakor kezdődő szentmisére tisztelettel hívjuk azon családokat, akik az elmúlt év november 1-e óta kísérték utolsó útján kedves szerettüket. Mint Isten nagy családja, imádkozzunk közösen elhunyt testvéreinkért!

4; Szerda este fél 7-re bérmálkozási felkészítőre hívjuk a plébániára a középiskolás fiatalokat.

5; Elsőpénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise utána egész napos, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Aki tud segíteni a szentég őrzésében, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. Délután 5 órától közös szentségimádás lesz a templomban.

6; Szombaton az esti szentmise után litániával köszöntjük a Szűzanyát.

7; Jövő vasárnap az esti szentmise után egy órás csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a testvéreket.

8; Hálásan köszönjük minden illetékesnek a kerületi gyűlésen és Kornél atya beszámolóján való jelenlétet, az ebédnél történő szolgálatot, a templom nyitásában – zárásában nyújtott segítséget.

9; Isten éltesse az október hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

10; Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8. között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, vagy aki november 2-án, halottak napján templomot, vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

Megszakítás