Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. március 8-14.

1; Most vasárnap az esti szentmise után, csendes szentségimádásra hívjuk a testvéreket.

2; Mai vasárnaptól jövő vasárnapig, szeretettel fogadjuk tartósélelmiszer adományaikat, amelyekkel szegényebb körülmények között élő családokat támogatnak.

3; Szerdától az esti szentmisék után, közös imádságban Szent József kilenceddel készülünk templombúcsúnk ünnepére.

4; A járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva, az idei év március 15-én, nem lesz lehetőségünk nagy létszámú, közös megemlékezésre.Tisztelettel kérjük a kedves kiskőrösieket, akik tehetik, sétáljanak ki ezen a napon a főtérre és helyezzenek el egy-egy kis lobogót a tér zöld felületén. Emlékezésünk az idei évben, ily módon legyen közös.

5; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát, a katolikus iskolák javára adott múlt vasárnapi perselyadományaikat.

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEKET, AJÁNDÉKOKAT!!!

6; Karl Rahner: Előkészületi imádság az elmélkedéshez Jézus szenvedéséről és haláláról 

Megváltónk és Üdvözítőnk, áldott szent kereszted előtt térdelek. Megnyitom szívemet és lelkemet drága szenvedésed szemlélésére. Keresztedet állítom szegény lelkem elé, hogy jobban megértsem és szívembe véssem, mit tettél és szenvedtél értem. Kegyelmed segítsen, hogy elűzzem szívem tompaságát és közömbösségét. Elfelejtsem mindennapjaimat ebben a félórában, amikor szeretetem, bánatom és hálám nálad időzik. Szívek királya, megfeszített szereteted, karolja át gyönge, szegény, fáradt és meggyötört szívemet. Adj nekem bensőséges érzelmet irántad. Ébreszd föl bennem, aminek híjával vagyok: a részvétet és szeretetet irántad, a figyelmet és hűséget, hogy támogassanak, amikor szent szenvedésedről és halálodról elmélkedem. Ámen.

Megszakítás