Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. március 15-21.

1; A járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva, az idei év március 15-én, nincs lehetőségünk nagy létszámú, közös megemlékezésre.Tisztelettel kérjük a kedves kiskőrösieket, akik tehetik, sétáljanak ki ezen a napon a főtérre és helyezzenek el egy-egy kis lobogót a tér zöld felületén. Emlékezésünk az idei évben, ily módon legyen közös. Hétfőn az esti szentmisében hazánkért, nemzetünkért imádkozunk.

2; Kedden az esti szentmise utáni keresztúti ájtatosságot hazánkért ajánljuk fel, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Pénteken lesz Szent József főünnepe. Az esti szentmise keretében áldjuk meg a mellékoltáraink talpazatára készíttetett díszes burkolatot. Templombúcsúnk ünnepi szentmiséjére, este 5 órára, mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

4; Nagyböjti lelki délutánt hirdetünk a kedves testvérek részére március 20-án, jövő szombaton. Délután 2 órától rózsafüzér imádság, 3 órától keresztút, 4 órától szentségimádás, ez idő alatt gyónási lehetőséget biztosítunk, majd 5 órától szentmise lesz a templomunkban. Erre az alkalomra külön gyóntató atyát is hívtunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

5; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát, valamint a tartósélelmiszer adományaikat, amelyekkel szegényebb körülmények között élő családokat támogattak.

6; Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat/közösségünket: segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen! Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Ámen.

Megszakítás