Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. március 1-7.

1; Mai perselyadományaikkal a Magyarországon működő katolikus iskolákat támogatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

2; A héten lesz elsőpéntek. Egész napos, egyéni, csendes szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak egy óra felügyeletet vállalni, azok szíveskedjenek a sekrestyében jelentkezni.Közös szentségimádás helyett keresztúti ájtatosságot végzünk az esti szentmise után.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a soltvadkerti születésű római katolikus vőlegény Kovács Marcell Richárd, Kovács András Gábor és Rácz Edina fia, valamint a budapesti születésű római katolikus mennyasszony Kovács Vanda, ifj. Kovács Zoltán és Kaposi Nóra leánya között. Imádkozzunk az ifjú párért, hogy Isten áldása kísérje és segítse közös életüket.

4; Március 6-a elsőszombat az esti szentmise után litániával köszöntjük a Szűzanyát.

5; Jövő vasárnap az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a testvéreket.

6; Akik szeretnének részesei lenni nagyböjti imahálónknak, a szentély bejáratánál található imalapból vigyenek magukkal, a város térképén jelöljék be, hol laknak és imádkoznak városunkért pünkösd ünnepéig.

7; Hálásan köszönjük mindenkinek a keresztúti ájtatosságokon nyújtott szolgálatát.

8; Isten éltesse azokat a testvéreket, akik február hónapban ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat.

Megszakítás