Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. május 24-30.

1; Pünkösdhétfőn este 6 órától szeretettel várjuk a kedves testvéreket a plébánia udvarra egy kötetlen esti beszélgetésre, társasjátékra. Akik jönnek, azoktól tisztelettel kérjük, hogy az estéhez hozzanak magukkal sós vagy édes ropogtatnivalót, innivalót. Mindenkit szeretettel várunk.

2; Jövő héten reggel 8 órakor lesznek a szentmisék, kivétel szerda és csütörtök, ezen a napokon elmarad. Jövő vasárnap elsősorban a 8 és a 18 óra szentmisére várjuk a híveket, a 10 órai szentmisére pedig az elsőáldozókat és családtagjaikat.

3; Tisztelettel jelezzük, hogy a héten, szerdán és csütörtökön, 9-13 óra között véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Központban.

4; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a jászberényi születésű római katolikus vőlegény Forgács Zoltán, Forgács József Tibor és Tajti Anikó fia, valamint a kiskunhalasi születésű római katolikus menyasszony Németh Ildikó, Németh László és Benyó Ildikó leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

5; Előre jelezzük, hogy június 6-án, Úrnapja vasárnapján csak délelőtt 10 órakor lesz szentmise. Előtte szombat este a szentmise után egy órás csendes szentségimádással kapcsolódunk az Eucharisztikus Kongresszust előkészítő világméretű Corpus Domini szentségimádáshoz.

6; Az idén is lesz június 16. és 29. között hittan és kézműves tábor a plébániánk udvarán a gyerekek részére. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián lehet az adatlap kitöltésével.

7; Hálásan köszönjük a felajánlott oltárdíszt, virágokat, a templom díszítésében nyújtott segítséget.

8; Ima a Szentlélek vezetéséért: Uram átadom Neked életemet. Szívemből megbocsájtok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután! Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Megszakítás