Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. május 17-23.

1; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű római katolikus vőlegény Takács Máté, Takács László és Andó Margit fia, valamint a dunaújvárosi születésű református menyasszony Kökény Dóra, Kökény Sándor és Czere Aranka leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

2; Hálásan köszönjük az oltárdíszt, a plébániakertben nyújtott segítséget, a plébánia hivatalnak ajándékozott számítógép-monitort.  

3; Pünkösdhétfőn este 6 órától szeretettel várjuk a kedves testvéreket a plébánia udvarra egy kötetlen esti beszélgetésre, társasjátékra. Akik jönnek, azoktól tisztelettel kérjük, hogy az estéhez hozzanak magukkal sós vagy édes ropogtatnivalót, innivalót. Mindenkit szeretettel várunk.

4; Urunk mennybemeneteléről

Áldozócsütörtök vagy áldozónap húsvét után a negyvenedik nap; 1918-ig ekkor zárult a húsvéti szentáldozás ideje, ebből ered az ünnepnap egyedülálló, magyar neve: áldozócsütörtök. Jelenleg pünkösd vasárnapján az esti szentmiséig tart a húsvéti idő.

Urunk mennybemenetelét az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. De ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni negyvenedik napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30, a legkésőbbi június 3.

A XII. századtó kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozócsütörtöki misén a mennybemenő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig.

Szent Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. Az Úr utolsó rendelkezéseit, a Vigasztaló megígérését és a menybemenetelt beszéli el a liturgia.

„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk… Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél…” (Szent Ágoston)

Megszakítás