Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. július 5-11.

1; A mai vasárnap Péter-fillér gyűjtés lesz, adományaikat előre is köszönjük.

2; A következő héten hétfőn, szerdán és pénteken nem lesz szentmise. Kedd, csütörtök este 6 órától, szombaton reggel 8 órakor lesz szentmise.

3; Július és augusztus hónapban vasárnaponként délelőtt 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék.

4; Július 30-án, pénteken egy napos kirándulást szervezünk a Dunakanyarba. A részletes program a hirdetőtáblán lévő plakáton olvasható. Jelentkezni csak a plébánián lehet az útiköltség befizetésével.

5; Akik szeretnének közösen feljönni Budapestre az Eucharisztikus Kongresszus nyitószentmiséjére, a szombati Kossuth téri szentmisére és fáklyás felvonulásra, valamint a záró, pápai szentmisére, vagy ezek közül valamelyikre,azok mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

6; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, a templom díszítésében, az Oltáriszentség őrzésében nyújtott segítséget.

7; A jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariásnak megjelent Isten angyala és meghozta számára a hírt, hogy gyermeke fog születni. Zakariás felesége, Erzsébet mintegy fél éve készül arra, hogy gyermeket hoz a világra. Ekkor látogatja meg őt Mária, aki valamivel korábban értesült arról, hogy neki is gyermeke fog születni. Mária azért indul útnak, hogy a szülés előtti utolsó hónapokban segítségére legyen nagynénjének, Erzsébetnek. A két gyermeket váró asszony találkozását, illetve az ő születendő gyermekeik, Keresztelő János és Jézus találkozását ünnepeljük. Az ünnep magyar neve: Sarlós Boldogasszony, ez arra utal, hogy ilyenkor van az aratás ideje, amely munkát a magyarság évszázadok óta a Szűzanya oltalma alatt végzi. Erzsébet az isteni irgalmasságnak köszöni, hogy idős kora ellenére gyermekáldásban részesül, és örömmel készül arra, hogy anya legyen. Mária szintén az irgalmasságért mond hálát imájában, hiszen Isten irgalmának köszönhető az, hogy az ő emberi közreműködése által a világba érkezik a Megváltó, és ő is örvendezik annak, hogy anya lehet. Ha Máriához, a názáreti lányhoz hasonlóan hittel fogadom Isten terveit, akkor életutam a boldogság útja lesz.

Megszakítás