Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. január 18-24.

1; Ferenc pápa által meghirdetett Szent József jubileumi év alkalmából, minden hónap 19-én templomunk védőszentjét köszöntjük. Kedden lesz január 19-e, amikor az este 5 órakor kezdődő szentmisét Marton Arnold kiskunhalasi újmisés káplán atya fogja bemutatni. Tudom, hogy hétköznap, de Szent József és a fiatal atya iránti tiszteletből nem csak hívjuk, hanem kérjük is a testvéreket, aki csak teheti, vegyen részt a szentmisén.

Szent Margit békéje – Január 18-án ünnepeljük Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját.

A szentek egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy személyiségükben olyan értékeket hordoznak, amelyek minden korban időszerűek lehetnek. Ezek a tulajdonságok elsősorban nem egyéni szellemi erőfeszítés eredményei, hanem kegyelmi ajándékok. Az egyik ilyen jellegzetes közös tulajdonságuk a béke. Mivel Isten közelében élnek, ezért szívükben az ő békéje él, akkor is, ha körülöttük az élet vihara tombol. Ezzel a belső békével tudnak mások elé lépni, és jelenlétükkel nyugalmat sugározni a viszálykodókra.

Hazánk történelméből tudjuk, hogy Szent Margit egy domonkos kolostor csendjében élt, de az országban viszály tombolt. Ennek hullámait elsősorban az elveszített muhi csata (1241) gerjesztette, amely hosszan tartó megosztottsághoz vezetett. Ennek egyik legfájdalmasabb jele a Margit édesapja, IV. Béla és a király fia, V. István közötti háborúskodás volt. Margit úgy segített hazájának és nekik, hogy az Oltáriszentség jelenlétében sokat imádkozott, és helyettük is vezekelt. Feljegyezték róla, hogy éjszakánként is ott térdelt a Szent Kereszt elé helyezett Oltáriszentség előtt. A Budapesten rendezett 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson ezért nevezte őt Eugenio Pacelli bíboros, államtitkár, pápai követ az Oltáriszentség előtt égő örökmécsnek. Az Úrtól kapott belső béke bátoríthatta fel Margitot arra, hogy közvetítsen édesapja és testvére között. Fáradozásának egyik legszebb eredménye az 1266-ban a Nyulak szigetén megkötött béke volt.

Szent Margit békét közvetítő küldetése ma is időszerű. Tapasztaljuk, hogy az emberek közötti feszültségek a vírusjárvány miatt egyre nőnek, és az általuk okozott lelki repedések mindinkább láthatóvá válnak. Az Úr által lefoglalt és kegyelme által vezetett embereknek ma is az a feladatuk, hogy a béke ajándékának közvetítői legyenek. Ezért fontos, hogy a körülöttünk zajló eseményeket mi se a saját érdekeink szempontjából vagy mások indulataitól elragadtatva szemléljük, hanem természetfeletti távlatból, mintegy Isten szemével nézzük. Ha ezt tesszük, akkor az Úr közelségéből fakadó béke lecsillapítja indulatainkat, és tisztán láthatjuk azokat az értékeket, bűnöket és tévedéseket, amelyek az emberek egy részére hatnak. A nem kompromisszumok által létrejövő, hanem ajándékként kapott és elfogadott belső béke képessé tesz bennünket arra, hogy a béke hordozóivá és hirdetőivé váljunk a világban.

Magyar Kurír – Szerző: Beran Ferenc

Megszakítás