Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. január 11-17.

1; Akik szeretnék vízkereszt ünnepe alkalmából otthonaikra Isten áldását kérni, a házszentelés időpontjának egyeztetése miatt, tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a plébánián.

2; Akik szeretnék az egyházi újságokat az újesztendőben előfizetni, szíveskedjenek jelezni a plébánián vagy a sekrestyében. Akik eddig is előfizetők voltak, ők automatikusan azok is maradnak, nekik nem kell külön jelentkezni.

3; A mostani helyzetre való tekintettel elmaradnak az ökumenikus imaalkalmak. Részletes tájékoztatást a templomunk hirdetőtábláján olvashatnak a kedves testvérek.

Urunk megkeresztelkedése

Ma Krisztus a Jordán folyó medrébe lépett, hogy lemossa a világ bűnét, hiszen ezért jött ő e világra, amint maga János is tanúsítja: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1, 29). Ma a szolga fogadja Urát, az ember Istent, János Krisztust; fogadja, hogy bocsánatot nyerjen, és nem azért, hogy bocsánatot adjon.

Ma, miként a Próféta mondja: Az Úr szava zúg a vizek árján (Zsolt 28, 3). Miféle szó ez? Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik (Mt 3, 17).

Ma a Szentlélek galamb képében ott lebeg a vizek felett; miként az a másik galamb Noénak tudomására hozta, hogy a vízözön elvonult a világról, úgy most ennek a galambnak megjelenése jelezze, hogy véget ért a világ szüntelen hajótörése.”

(Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeiből)


Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt elment Keresztelő Jánoshoz, és a bűnbánati alámerítést vette magára. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele, igent mond az Atya akaratára. Az ég megnyílt, a Szentlélek leereszkedett Jézusra és az Atya szózata hallatszott az égből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt  3,17)

Jézus megkeresztelésénél az Atya hangja, a Szentlélek galamb alakjában való leereszkedése a megtestesült második isteni személy fölé, a Szentháromság bemutatása.

Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. (Jézus Szíve Ferences Plébánia)

Megszakítás