Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. február 22-28.

1; Nagyböjtben kedden és pénteken imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, melyek vezetésére szeretettel várjuk a plébániai közösségek jelentkezését.

2; Hálásan köszönjük a férfitestvérek imádságos szolgálatát, valamint a templom nagyböjti „köntösbe” öltöztetésében nyújtott segítséget.

3; Tíz ötlet a böjtölésre

  1. Étkezésünk: a falánkak, habzsolók- egyenek kevesebbet: a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók- egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét.
  2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók- keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek- legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők- tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban.
  3. Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a nyalánkságok; a gyorshajtók- közlekedjenek szabályosan: a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- kedvesen szólítsanak meg másokat.
  4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek- fékezzék haragjukat; a türelmetlenek- tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak- próbálják humorral és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat.
  5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit másokról; az önzők és mások kárára ügyeskedők- legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; az úrhatnám, parancsolgató természetűek- engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát.
  6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek- most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók- önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.
  7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül- legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk: írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.
  8. Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.
  9. Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben- végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozni erre a munkára.
  10. A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz,lehetőségeihez, hibáihoz igazodva.
Megszakítás