Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. február 15-21.

1; A héten lesz hamvazószerda, amellyel kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján részesítjük a kedves testvéreket a hamvazás szentelményében. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A 18 és 60 év közötti testvéreknek háromszor szabad étkezni, csak egyszer jól lakni, és kerülni a húseledelt. Igyekezzünk a nagyböjti időszakot megszentelni a bűnbánat más formáival is, főként a segítő szeretet cselekedeteivel és vallásos gyakorlatokkal.

2; Tisztelettel jelezzük, hogy véradás lesz a kiskőrösi Művelődési Központban szerdán és csütörtökön, délelőtt 9 és 13 óra között.

3; Pénteken az esti szentmise után lesz az idei nagyböjtünk első keresztútja. Szent József jubileumi év alkalmából, ezen a napon szeretnénk, ha a férfitestvéreink vezetnék a keresztutat. Tisztelettel kérjük, aki szívesen olvasná valamelyik állomás elmélkedését, jelentkezzen a sekrestyében. Nagyböjtben kedden és pénteken imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot, melyek vezetésére szeretettel várjuk a plébániai közösségek jelentkezését.

4; Hálásan köszönjük a nagyböjti terítők és a bérmálkozók egyenruháinak elkészítését.

5; HÁZASPÁR NAPI IMÁJA

Köszönjük Urunk, hogy a házasság szentségében önmagadat ajándékoztad nekünk. Hisszük, hogy e szentségben nem csupán önmagunkért részesültünk: akaratod szerint szüntelenül tanúságot is kell tennünk házastársunk, gyermekeink és a többi ember előtt arról, hogy jelen vagy köztünk, munkálkodsz bennünk, és a házasság szentségi kegyelmével éltetsz minket.

Kérünk, segíts, hogy tetteinkkel nap, mint nap tudatosan teljesítsük e fontos küldetést. Kérünk, Urunk, tudatosítsd bennünk, hogy csak akkor lehetünk hiteles tanúid, ha házas lelkiségünket megélve, közösen, szüntelenül törekszünk feléd.

Kegyelmes Istenünk, e hitben, e lelkületre törekedve egyénileg és közösen felajánljuk neked mai és mindenkori imáinkat, áldozatainkat, gondolatainkat és cselekedeteinket.

Kérünk, fogadd el mindezt azért, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád, még ha a nap további részében gyengeségünk folytán megfeledkeznénk is e felajánlásról. Urunk, Benned, Veled és Általad élünk, tölts el kérünk Szentlelkeddel.

Add, hogy hozzád napról napra közelebb jutva tanúságot tehessünk jelenlétedről és működésedről. Add meg, kérünk, hogy imánk hatására mindazok, akikkel ma találkozunk, megtapasztalják bennünk szerető jelenlétedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Megszakítás