Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. augusztus 16-22.

1; A következő héten hétfőn és szerdán nem lesz szentmise templomunkban.

2; Augusztus 20-án, pénteken az ünnepi szentmisénk 9:30-kor kezdődik a főtéren, majd ezt követi a városi megemlékezés. Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit tisztelettel hívunk és várunk.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szegedi születésű római katolikus vőlegény Vörös Bálint, Vörös József és Gál Gyöngyi fia, valamint a szegedi születésű római katolikus menyasszony Lázár Lilla, Lázár Antal és Papp Anna Mária leánya között. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, akik szombaton kötnek házasságot templomunkban.

4; Tisztelettel jelezzük, hogy Baja-Vodica Máriakert ünnepi búcsúja augusztus 21-22-én lesz, melynek részletes programját a templomunk hirdetőtáblájánál olvashatják.

5; Hálásan köszönjük a felajánlott virágokat, a templom díszítésében, takarításában nyújtott segítséget, valamint minden illetékesnek, aki segítségünkre volt a plébánia udvarán lévő terasz, üvegtetejének elbontásában.

6; Részlet Szent István király intelmeiből

„A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden létező létrehozójában, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett, és a Szentlélekben, ki a prófétákból s az apostolokból, valamint az evangélistákból szólott, mint egyetlen tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. … Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok – távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok és nem a szentegyház fiai. A ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd; hogy magad is ellenségnek, és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjen meg, különös gondod legyen.” /www.mek.niif.hu/

Megszakítás