Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. április 26. – 2021. május 2.

1; Most vasárnap van a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Mindegyik szentmise végén, perselyadományaikkal a papnevelés ügyét támogathatják, amit előre is hálásan köszönünk. Az esti szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért fogunk imádkozni.

2; Szent József jubileumi év alkalmából, május 1-én, szombaton az esti 6 órai szentmisénket Dr. Bábel Balázs érsek atya fogja bemutatni. Szentmise előtt ½ 6-tól a Lorettó-i és a Szent József litániákat imádkozzuk közösen. A szentmise végén pedig közös imádság lesz a Tomori utca elején, a plébánia főbejáratánál, hiszen az idei évben ünnepeljük a plébánia rangra emelésünk 100. évfordulóját. Mindenkit szeretettel hívunk.

3; Anyák Napja alkalmából jövő vasárnap a szentmisék végén szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Május 2-tól az esti szentmisék után, a Lorettó-i litániával köszöntjük Égi Édesanyánkat.

4; Isten éltesse az áprilisban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

5; Szántóföldek, mezők és legelők megáldása

Áldjuk Istent, aki a földet mindenhatóságával teremtette, és gondviselésével minden jóval betöltötte, majd az embernek adta művelésre, hogy termése az övé legyen: azzal táplálja és tartsa fönn életét. Amikor Istennek megköszönjük bőkezűségét, az evangélium szavai szerint azt is tanuljuk meg, hogy először Isten országát és igazságát keressük, és akkor ő minden szükségest megad hozzá nekünk. A mi gondviselő Urunk, mindenek Atyja jóságosan gondoskodik gyermekeiről. Táplálja és megenyhíti őket. Megáldja a földet, hogy termést hozzon életünk fenntartására. Mint gyermekei esedezve kérjük őt:

Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk, hogy földjeinket bőkezűséged sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, s így gazdag termést hozzon, hogy néped, adományaiddal eltelve, itt és mindörökké szüntelenül dicsérjen téged. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Isten, minden javak forrása, áldjon meg minket és tegye termékennyé munkánkat, hogy adományinak örvendjünk, és szüntelen dicsérjük őt. Ámen.

Megszakítás