Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2021. április 19-25.

1; Április 24-én, a következő szombaton délelőtt 10 órakor diakónusszentelés lesz a Kalocsai Főszékesegyházban. Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, foglalják imádságaikba az idei évben szentelendőket.

2; Jövő vasárnap a 10 órai szentmise keretében végezzük a búzaszentelés szertartását, amelyben jó termésért könyörgünk, Isten áldását kérve.

3; Jövő vasárnap lesz a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Az esti szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért fogunk imádkozni. Mindegyik szentmise végén, perselyadományaikkal a papnevelés ügyét támogathatják, amit előre is hálásan köszönünk.

4; Szent József jubileumi év alkalmából, május 1-én, szombaton az esti 6 órai szentmisénket Dr. Bábel Balázs érsek atya fogja bemutatni.

5; Szent John Henry Newman bíboros imái

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád! Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz! Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük Tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen.

Drága Atyám, kérlek, segíts engem, hogy elvigyem tiszta illatodat mindenhová, amerre az utam visz. Áraszd el a lelkem a Te lelkeddel és életeddel. Töltsd el és vedd birtokodba egész lényemet, oly teljességgel, hogy egész életem csak a Te életed kisugárzása legyen. Ragyogj keresztül rajtam és töltsd el bensőmet, hogy minden lélek, akivel csak találkozom, érezze meg jelenlétedet a lelkemben. Emeljék fel tekintetüket, de ne engem lássanak, hanem csak Téged, Uram! Maradj velem, és úgy fogok ragyogni, ahogyan Te ragyogsz, hogy mások világossága legyek. Minden világosság a Tiéd, Uram, és nem belőlem sugárzik. Te vagy az, aki rajtam keresztül másokra ragyog. Engedd nekem, hogy úgy magasztaljalak Téged,  ahogyan a legjobban szereted, jóságot sugározva a körülöttem élőkre. Engedd nekem, hogy hirdesselek Téged, de prédikálás nélkül, nem szavakkal, hanem életem példájával, a cselekedeteimet kísérő egyetértés vonzereje által, az irántad érzett szívbeli szeretetem nyilvánvaló teljességével. Ámen.

Megszakítás