Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. október 5-11.

1; Most vasárnap Péter-fillérgyűjtés tart egyházunk, mellyel a Szentatya karitatív szolgálatát támogathatják. Adományaikat előre is hálásan köszönjük. A ma esti szentmise után csendes szentségimádási óra következik, amely alatt lehetőség van egyénileg elvégezni a rózsafüzér imádságot.

2; Kedden az esti szentmise és rózsafüzér után, szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, ismerkedjünk meg közösen Carlo Acutis életútjával. Ő az a 15 évesen, 2006-ban elhunyt fiatal, akit szombaton Assisi-ben boldoggá avat egyházunk.

Egy példaéletű tinédzser Carlo Acutis gondolatai:
→ „Mindenki eredetinek születik – mégis sokan fénymásolatként halnak meg.”

→ „Eredetiként” meghalni úgy kell, hogy az ember hagyja, hogy Krisztus vezesse, és közben szüntelenül Őrá néz.

→ „A végtelen kell, hogy legyen a célunk, nem a véges. A végtelen a szülőföldünk. Időtlen idők óta várnak minket a mennyországban.”

→ „Az Eucharisztia az országút a mennyországba.”

→ „Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot.”

3; Rózsafüzér Királynője ünnepe lesz szerdán. Az esti szentmise után közösen imádkozzuk el a dicsőséges aranyrózsafüzért. Mindenkit szeretettel hívunk. Tisztelettel kérném, október hónap folyamán legalább egy rózsafüzér imádságon vegyünk részt.

4; Pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise, majd a rózsafüzér.

5; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a szombathelyi születésű Rácz Dániel római katolikus vőlegény, Rácz Zsolt és Horváth Mónika Katalin fia, valamint a budapesti születésű dr. Hadnagy Zsófia római katolikus menyasszony, Hadnagy Tamás és Makk Ágnes leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért.

6; Hálásan köszönjük a közösségi terem és a plébánia állandó tisztántartását, a plébániakert rendezését, a vasalás kitartó szolgálatát, egyéni szentségimádás alkalmával az Oltáriszentség őrzését, a templomdíszítésben nyújtott segítséget.

Megszakítás