Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. október 26. – 2020. november 1.

1; A jövő héten hétfőtől csütörtökig nem lesz szentmise templomunkban. Az előtér a szokott módon nyitva lesz, napközben szeretettel látja az Úr Jézus a kedves testvéreket, akár csak egy fohászra is.

2; Pénteken délután 4 órától rózsafüzér, 5 órakor szentmise, majd rövid bibliaóra, azt követően pedig az egyházközségi képviselőtestület tagjaival lesz megbeszélés a plébánián.

3; Mindenszentek ünnepén, november 1-én délután 2 órától sírszentelést végzek a katolikus temetőben, majd délután 3 órától temetői ájtatosságot tartunk a kápolna mögötti keresztnél. Az evangélikus temetőben halottak napján, november 2-án délután 3 órától végzem a sírszenteléseket. Akik szeretnék elhunyt családtagjaik síremlékét megszenteltetni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az elhunyt lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet minden nap az a hívő, aki november 1-8. között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, vagy aki halottak napján, november 2-án, templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

4; November 1-én, vasárnap este 5 órakor szentmisét mutatunk be a 2019. november 1-e óta elhunyt szeretteink lelki üdvéért. Erre a megemlékező szentmisére tisztelettel és szeretettel hívjuk a kedves családtagokat.

5; Tisztelettel kérjük, ellenőrizzék a kiváltott sírhelyeik lejáratának idejét! Rendezzék sírjaik megváltását vagy a katolikus plébánián vagy az evangélikus egyház gondnoki hivatalában, attól függően melyik temetőben nyugszanak szeretteik.

6; Hálásan köszönjük a templomdíszítésben nyújtott segítséget és a missziós vasárnapi adományaikat.

7; Isten éltesse a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket.

Megszakítás