Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. október 12-18.

1; Kedden az esti szentmise után a Fatimai rózsafüzér imádsággal köszöntjük a Szűzanyát. Mindenkit szeretettel hívunk.

2; Jövő vasárnap Missziós gyűjtés tart egyházunk, mellyel a külföldi missziókban élők munkáját támogathatják a kedves testvérek. Adományaikat előre is hálásan köszönjük.

3; Hálásan köszönjük a kórusfeljáró festésében, a plébánia nagykapujának rendbe tételében, a templomtető cserepeinek helyreigazításában, a templomdíszítésben nyújtott segítségüket.

4; Benedek pápa imája a Fatimai Szűzanyához

Miasszonyunk, minden férfi és nő Anyja, itt állok, mint fiú, aki Édesanyját jött felkeresni, méghozzá testvérei és nővérei sokaságával együtt. Péter utódaként, akinek az a küldetése, hogy Krisztus egyházában elöl járjon a szeretet szolgálatában, és mindenkit megerősítsen a hitben és a reményben, Szeplőtelen Szíved elé kívánom tárni mindazon fiaid és leányaid örömét és reményét, valamint gondjait és szenvedését, akik itt vannak Cova da Iriában, vagy távolról imádkoznak velünk. Szeretetreméltó Anya te névről ismersz mindnyájunkat, arcával és történetével együtt, és mindannyiunkat azzal az anyai jóindulattal szeretsz, amely magából a Szeretet-Isten szívéből fakad. Mindenkit rád bízok és neked szentelek, Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, és a mi Édesanyánk.

A Tiszteletreméltó II. János Pál pápa, aki itt, Fatimában háromszor keresett fel téged, és hálát adott „a láthatatlan kéznek”, amely megszabadította a haláltól a május tizenharmadikai merénylet során, a Szent Péter téren, majdnem harminc évvel ezelőtt, a Fatimai Kegyhelynek adományozta az egyik lövedéket, amely őt súlyosan megsebesítette, s amit a te koronádba foglaltak, Béke Királynője.

Mélyreható vigaszt nyújt a tudat, hogy koronád nem csupán örömeink és reményeink ezüstjéből és aranyából áll, de aggodalmaink és szenvedéseink „lövedékét” is magában foglalja.

Köszönetet mondok, szeretett Édesanyám, az imádságokért és az áldozatokért, amelyeket a fatimai pásztorgyerekek végeztek a pápáért a jelenéseid által sugallt érzésektől vezérelve. Köszönetet mondok mindazoknak, akik minden nap imádkoznak Péter Utódjáért és az ő szándékaiért, hogy a pápa erős legyen a hitben, merész a reményben és buzgó a szeretetben.

Mindannyiunk szeretett Édesanyja, Fatimai Kegyhelyeden átnyújtom az Arany Rózsát, amit Rómából hoztam; a pápa hálájának jelét azon csodákért, melyeket a Mindenható általad vitt végbe oly sokak szívében, akik zarándokként érkeznek ide, anyai házadba.

Biztos vagyok benne, hogy a fatimai pásztorgyermekek, Boldog Ferenc és Jácinta, és Isten Szolgája, a Jézusról nevezett Lúcia velünk tartanak a könyörgés és az örvendezés ezen óráján.

(Érszegi Márk Aurél fordítása)

Megszakítás