Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. november 9-15.

1; Most vasárnap az esti szentmise után, egy órás csendes szentségimádás lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Hétfőn este 6 órára szeretettel hívjuk azokat a kedves felnőtt testvéreket, akik eddig nem részesültek a bűnbocsánat, az Eucharisztia, a bérmálás szentségében. Részükre közös felkészülés indul a plébánián, amely során szentségekkel erősíthetik meg kapcsolatukat az élő Jézussal.

3; Kedden este 6 órára szeretettel hívjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait a plébániára.

4; Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor gitáros, ifjúsági énekes szentmisére várjuk a gyerekeket és a kedves testvéreket.

5; Szeretnénk előre jelezni: terveink szerint november 29-én, vasárnap délután 4 órakor lesz a szentmise és utána 5 órától Rónaszéki Tamás és kedves barátai adnak templomunkban adventi koncertet, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

6; Hálásan köszönjük a templomdíszítését és a templom részére felajánlott virágokat.

7; November 12. csütörtök Szent Asztrik főegyházmegyénk első érsekének ünnepe

Urunk, Istenünk!Te Asztrik érseket kiválasztottad, hogy keresztény államiságunk kezdetén Róma püspökének áldását, és az ezt jelképező Szent Koronát Magyarországra hozza! Szent István őt a Te rendelésedből az újonnan alapított kalocsai főegyházmegye első főpásztorává tette. Kérjük, hogy az ő áldozatos, imádságos élete mindig elevenen éljen főegyházmegyénk főpásztorai, papjai és hívei szívében.

Segíts minket úgy tisztelni őt itt a földön, hogy e megbecsülés által erősödjék közösségeink egysége és összetartozása. Add, hogy őseink után mi is, november 12-én köszöntsük őt szentjeid közösségében, szüntelenül kérve közbenjárását és pártfogását. Ámen.

Megszakítás