Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. november 2-8.

1; Mindenszentek főünnepén, november 1-én délután 2 órától sírszentelést végzek a katolikus temetőben, majd délután 3 órától temetői ájtatosságot tartunk a kápolna mögötti keresztnél. Az evangélikus temetőben halottak napján, november 2-án, hétfőn délután 3 órától végzem a sírszenteléseket. Akik szeretnék elhunyt családtagjaik síremlékét megszenteltetni, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánián. Az elhunyt lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet minden nap az a hívő, aki november hónapban áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért, vagy aki halottak napján, november 2-án, templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

2; Emlékezzünk és imádkozzunk közösen szeretteinkért. Tisztelettel hívjuk, most vasárnap az este 5 órakor kezdődő szentmisénkre azokat a kedves testvéreket, akik az elmúlt egy évben kísérték szeretett családtagjukat földi életének utolsó útján.

3; Hétfőn lesz halottak napja. Déli 12 órakor a katolikus temető kápolnájában mutatunk be szentmisét az összes elhunyt testvérünk lelki üdvéért.

4; Pénteken reggel 8 órától egyéni szentségimádás lesz a közösségi teremben. Akik tudnak egy-egy óra felügyeletet vállalni, azokat tisztelettel kérjük, jelentkezzenek a sekrestyében. Délután 4 órától közös szentségimádás lesz a templomban, amely alatt lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére is.

5; Szombaton reggel 8 órakor lesz a szentmise.

6; Jövő vasárnap az esti szentmise után, egy órás csendes szentségimádás lesz a templomban.

7; Hálásan köszönjük a templomdíszítését és a felajánlott virágokat, a templom nyitását-zárását, a temetőkápolna takarításában nyújtott segítséget, a temetőnk részére felajánlásból elkészített és kihelyezett padokat.

Megszakítás