Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. november 16-22.

1; Jövő héten (szerda kivételével) hétfőtől – szombatig reggel 8 órakor lesznek a szentmisék.

2; Krisztus Király főünnepének előestéjén, szombat 17 órától vezetett, énekes szentségimádás lesz templomunkban, mellyel csatlakozunk az Eucharisztikus Kongresszust szervező iroda által meghirdetett világméretű szentségimádáshoz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

3; Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus karitász javára. Jövő vasárnap az esti szentmise keretében imádkozzuk a Jézus Szíve litániát és felajánló imát, amellyel hálát adunk az elmúlt egyházi évért.

4; Hálásan köszönjük a templomdíszítését és a templom részére felajánlott virágokat, a kerti virágok téliesítésében nyújtott segítséget, a temetőben található fakereszt újrafestését.

5; IX. Pius pápa gondolatai Árpád-házi Szent Erzsébetről

Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged.

Az Evangélium nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban, hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk. Szeretetre méltó Szent Erzsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak!

A magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet.

Megszakítás