Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. június 1-7.

1; Hétfőn és szombaton kivételesen reggel 8 órakor lesznek a szentmisék. Június 2-tól az esti szentmisék után litániával köszöntjük Jézus Szentséges Szívét.

2; Csütörtökön lesz a trianoni tragédia 100. évfordulója. Szent István király ezeresztendős keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont egy évszázada zúzták szét, feldarabolva az országot. Tíz évvel ezelőtt az Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvényben az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott magyarokat közjogi értelemben is a nemzet részévé, június 4-ét pedig a Nemzeti Összetartozás Emléknapjává tette. Mindezekre emlékezve és csatlakozva szerte a világban élő magyarokhoz, délután fél 5-kor 100 másodpercre meg fognak szólalni templomunk harangjai. Tisztelettel kérjük, fejezzük ki összetartozásunkat azáltal, hogy a harangszó után mindenki imádkozzon el egy Miatyánkot. Ezen a napon este 6 órakor szentmisét mutatunk be hazánkért. Valamint 20:20-kor mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, gyúljon meg Összetartozásunk Tüze!

3; A héten lesz elsőpéntek. Reggel 8 órától egyéni szentségimádás lesz a templom előterében, majd délután 5 órától közös szentségimádás a templomban, szentmise után pedig szentgyónásra lesz lehetőség.

4; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunfélegyházi születésű Andrási Attila római katolikus vőlegény, Andrási László és Hegedűs Rozália fia, valamint a kiskunfélegyházi születésű Bali Kinga római katolikus menyasszony Bali József és Petróczi Anna leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak a fiatal párért, hogy Isten áldása őrizze őket hűségben és szeretetben.

5; Jövő vasárnap az esti szentmise és litánia után egyéni, csendes szentségimádásra lesz lehetőség a templomban. Mindenkit szeretettel hív az Oltáriszentségben köztünk élő Jézus.

6; Tisztelettel jelezzük a Vándor Evangélium Imaközösség tagjainak, hogy az egységcsomagot továbbra se hordozzák egymás között. A plébánia facebook csoportjába fel lesznek töltve a júniusi elmélkedések. Aki ott nem éri el, az jelezze a sekrestyében és kinyomtatva személyesen átadjuk neki.

7; Az Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan az idei évben is közös szentségimádással készüljünk Úrnapjára. Egyénileg is lehet csatlakozni a Corpus Domini kezdeményezéshez, de itt a templomunkban is lesz szentségimádás június 13-án, szombaton az esti szentmise után.

8; Hálásan köszönöm a kertrendezésben nyújtott segítséget a kántor úrnak és Kupsza Jánosnak, valamint Vida Istvánnak a plébánia hátsó kapujának megjavítását, Pető Attilának a pályázat elkészítését és koordinálását, ami lehetővé tette a plébánia nyílászáróinak állagmegóvását. Szabó Mariannak a virágfelajánlását, Supka Évának a templom díszítését.

9; Szeretettel köszöntjük a május hónapban születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő kedves testvéreket. Isten áldása kísérje életük minden napját.

Megszakítás