Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. július 27. – 2020. augusztus 2.

1; Akik nem részesültek a betegek szent kenetében a nagyböjti lelkigyakorlatunk alkalmával, azoknak most vasárnap az esti szentmisén lesz rá lehetőségük. A szentmise előtte fél 6-tól lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére is.

2; Pénteken az esti szentmise után rövid bibliaóra a templomban, majd azt követően képviselőtestületünk megbeszélése lesz a közösségi teremben.

3; Szombaton az esti szentmise előtt negyed 6-tól közös rózsafüzér imádságra hívjuk a kedves testvéreket.

4; Előre jelezzük, hogy terveink szerint szeptember 20-án, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a bérmálás szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása templomunkban. Felnőtt testvéreinknek, akik már régebb óta készülnek a szentség vételére, augusztus 10-én, hétfőn este 7 órakor lesz a közös találkozó a plébánián, melyre szeretettel hívjuk őket.

5; Hálásan köszönjük a templom díszítésében nyújtott segítséget, a közösségi terem takarítását, a NEK-es molinó levételét, a hátsó kapu felcímkézését.

6; Isten éltesse mindazokat a kedves testvéreket, akik július hónapban ünnepelték születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat.

7; Márta és Mária! A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házimunka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből.

Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adnia számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább, a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos, mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket.

A másik megszívlelendő tanulság: sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az (és nem Mária), aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Ora et labora! E szavak tartalmazzák a teljes programot: nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását.

Szent II. János Pál pápa

Megszakítás