Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. július 20-26.

1; Július 23-a egyházközségünk szentségimádási napja. Egész napos szentségimádás lesz a közösségi termünkben, aki szeretne és tud egy óra felügyeletet biztosítani, azt tisztelettel kérjük, jelentkezzen a sekrestyében. A többieket pedig szeretettel várja napközben a szentségi Jézus, akár csak néhány percre is.

2; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű református vőlegény Hőgye Miklós, Hőgye András és Lomjánszki Ilona fia, valamint a szegedi születésű római katolikus menyasszony Kis Gyöngyi, Kis Lajos és Tompa Erzsébet leánya között. Imádkozzanak a kedves testvérek az ifjú párért, hogy szeressék és becsüljék egymást egész életen át.

3; Akik nem részesültek a nagyböjti lelkigyakorlatunk alkalmával a betegek szent kenetében, azoknak tisztelettel jelezzük, hogy július 26-án, jövő vasárnap az esti szentmisében lesz rá lehetőségük.

4; Hálásan köszönjük a templom díszítésére felajánlott virágokat, és a díszítésben nyújtott segítséget.

5; Akiknek nem jutott a csütörtök esti szentmisén skapuláré, illetve imalap, azokat szeretettel várjuk a sekrestyében.

6; Loyolai Szent Ignác imája szentáldozás után

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké. Ámen.

Megszakítás