Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. január 6-12.

1; Most vasárnap este 6 órától csendes szentségimádási óra lesz a közösségi teremben, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

2; Január 6-án, vízkereszt parancsolt főünnepén este 5 órakor lesz szentmise, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Akik szeretnék vízkereszthez kapcsolódóan családi otthonaikat megszenteltetni, jelentkezzenek a plébánián vagy a sekrestyében.

4; Szerdán este 6 órára szeretettel várjuk a felnőtt szentségi felkészítőre járó testvéreket a plébániára.

5; A jövő héten, pénteken és szombaton este Kiskunhalas Felsővároson tartok lelkigyakorlatot, így Kiskőrösön reggel 8 órakor lesznek a szentmisék.

6; A bérmálkozásra készülő fiatalokat szeretettel várjuk szombaton este 6 órára a közösségi terembe a soron következő előkészületi alkalomra.

7; Akik szeretnék az Új Ember vagy a Keresztény Élet katolikus hetilapot egész évre előfizetni, tisztelettel kérjük, jelezzék nekünk. Akik eddig is előfizetők voltak, ők is erősítsék meg előfizetési szándékukat.

8; Ökumenikus imaesték január 13-án, hétfőn este 6 órakor kezdődnek a Pünkösdi Gyülekezet imaházában.

9; Újévi ima

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, aki Igazság és Szeretet vagy, aki Mindenhatóság és Irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, aki a mi szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: „Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!” Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjük újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! Ámen.

/Szent II. János Pál imája/

Isten áldásában gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok mindenkinek!

Megszakítás