Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. január 13-19.

1; Ökumenikus imaesték hétfőn este 6 órakor kezdődnek a Pünkösdi Gyülekezet imaházában. A két hét részletes időpontjai és helyszínei a hirdetőtáblában olvashatók.

2; Akik szeretnék vízkereszthez kapcsolódóan családi otthonaikat megszenteltetni, jelentkezzenek a plébánián vagy a sekrestyében.

3; Szombaton délután 3 órára szeretettel várjuk a ministránsokat és a ministrálni vágyókat a plébánia közösségi termébe.

4; A bérmálkozásra készülő fiatalokat szeretettel várjuk szombaton este 6 órára a közösségi terembe a soron következő előkészületi alkalomra.

5; Akik szeretnék az Új Ember vagy a Keresztény Élet katolikus hetilapot egész évre előfizetni, tisztelettel kérjük, jelezzék nekünk. Akik eddig is előfizetők voltak, ők is erősítsék meg előfizetési szándékukat.

6; A budapesti Eucharisztikus Kongresszuson való részvétel regisztrációhoz kötött. Akik a nyitó, valamint a záró alkalmakon szeretnének csoportosan részt venni és közösen regisztrálni, azok szíveskedjenek jelentkezni az Élő Víz hetilap mellett található jelentkezési lapon. Azt kitöltve és elhelyezve a mellette lévő kosárba.

Pázmány Péter imádsága a keresztények egységéért

Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint te egy vagy, és egy a tetőled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: adj szívünkbe Szent Lelket, hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a te akaratodban való egységet szorgalmasan megtartsuk.

Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy pásztornak gondviselése alatt, és téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.

Térítsd meg, Uram, a te elszéledt juhaidat, vedd el a homályt szívükről, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok szemeit, és a te igaz hitedre tanítsd meg a tévelygőket. A te szerelmes szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Megszakítás