Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. december 28. – 2021. január 3.

1; Szent Család ünnepe alkalmából, a szentmisék végén megáldjuk a jelenlévő családokat. Most vasárnap nem lesz esti szentmise!

2; A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán – nem lesz irodai szolgálat a plébánián, illetvenem lesznek szentmiséksem!

3; December 31-én, szilveszter estéjén szeretettel hívjuk az egyházközségünk tagjait az 5 órakor kezdődő, közös év végi hálaadásunkra.

4; Január 1-je, Szűz Mária, Isten anyja parancsolt főünnepe, este 5 órakor lesz szentmise, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket. Elsőpénteki szentségimádásunkat egy héttel későbbre, január 8-ára helyeztük át.

5; Január 2-án, első szombaton az esti 5 órai szentmise után a litániával köszöntjük a Szűzanyát.

6; Jövő vasárnap az esti szentmise után egy órás csendes szentségimádásrahívjuk a kedves testvéreket.

7; Isten éltessen minden születésnapját, névnapját, házassági évfordulóját ünneplő testvérünket!

8; Ferenc pápa: Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igazi szeretet tündöklését, bizalommal fordulunk hozzátok.

Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává az evangélium hiteles iskolájává, kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család, soha többé ne tapasztalják meg a családok az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot: bárki is sérült vagy botránkozott meg, leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

Názáreti Szent Család, a következő püspöki szinódus legyen képes mindenkiben újra tudatosítani a család szent és sérthetetlen mivoltát, Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József, halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen.

Megszakítás