Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. március 4-10.

1; Isten hozta Ignácz Péter kántor urat, szeretettel köszöntjük a kiskőrösi katolikus közösségben.

2; Most vasárnap délután 4 órakor szentségimádási óra lesz a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

3; Hétfőn az esti szentmise után szeretettel hívja és várja a kántor úr az énekelni vágyó kedves testvéreket. Mindazokat, akik már korábban is énekkari tagok voltak, és azokat is, akik újonnan szeretnének csatlakozni a közösséghez.

4; A héten lesz hamvazószerda, amely nappal kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Ez a nap szigorú böjti nap, mely lehetőséget ad az önfegyelem gyakorlására és az Isten iránti szeretet mélyebb megélésére. Ettől a naptól kezdve pünkösd ünnepéig, lehetőség szerint végezzük el a húsvéti szentgyónásunkat, és járuljunk szentáldozáshoz. 18 és 60 év közötti testvérek hamvazószerdán 3-szor étkezhetnek, 1-szer lakhatnak jól és tartózkodjanak a hús eledelek fogyasztásától. Nagyböjt péntekjein szintén igyekezzünk kifejezni Isten mellett való elköteleződésünket. Hamvazószerdán este 5 órakor lesz szentmise, amely keretében kiszolgáltatjuk a hamvazás szentelményét.

5; Pénteken az esti szentmise után keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel hívjuk a kedves testvéreket.

6; Szombaton az esti szentmise után szeretettel hívjuk a képviselő testületünk tagjait a plébániára egy rövid megbeszélésre és egy kötetlen vacsorára, amelyen lehetőségük lesz megismerkedni a kántor úrral.

7; Jövő vasárnap az esti szentmise után kezdjük imádkozni a Szent József kilencedet, amellyel kezdetét veszi a templomunk búcsúi ünnepére való lelki felkészülésünk.

8; Hálásan köszönöm a templom és a kántor lakás takarításában, függönyvarrásban, a szombati farsangi délután előkészületeiben és lebonyolításában, a hitoktatásban és az irodai szolgálatban nyújtott mindennemű segítségüket.

9; Múlt vasárnap országos gyűjtés volt a katolikus iskolák javára. Hálásan köszönjük perselyadományukat.

Megszakítás