Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. május 6-12.

1; Most vasárnap az esti szentmise után bibliaóra lesz a közösségi teremben. Szeretettel hívunk mindenkit.

2; Tisztelettel jelezzük a kedves testvéreknek, hogy kedden reggel 7 órakor lesz a szentmise.

3; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű Polyák Tamás római katolikus vőlegény, Polyák János és Bárány Márta fia, valamint a kalocsai születésű Mácsai Anita római katolikus menyasszony, Mácsai Lajos Gyula és Farkas Mária leánya között. Kérem, a kedves testvéreket imádkozzanak az ifjú párért, hogy Isten áldása őrizze őket meg egymási iránti szeretetben.

4; Május 11-én, szombaton az esti szentmise keretében végezzük a búzaszentelés szertartását.

5; Május 12-én, jövő vasárnap:

  • perselyadományaikkal a papnevelés ügyét támogatják, amit hálásan köszönünk,
  • délelőtt 9 órakor gitáros szentmise lesz,
  • délelőtt 10 órára szeretettel várom az elsőáldozásra készülőket a templomban,
  • délután 4 órakor az elhunyt édesanyákra emlékezünk a közösségi teremben, ahová mindenkit szeretettel hívunk. Aki szeretne részt venni az alkalmon, hozzon magával egy mécsest.

6; Fatimai engesztelő imaest lesz templomunkban május 13-án, hétfőn este. 18 órakor ájtatosságot tartunk Szűz Mária tiszteletére, 20 órakor szentmise és gyertyás körmenet lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, és tisztelettel kérjük, a körmenetre hozzanak magukkal egy-egy mécsest.

7; Előre jelezzük a következő férfi imaalkalom május 14-én, kedden este lesz.

8; Tisztelettel jelezzük, hogy májusban a szentmisék végén litániát imádkozunk a Szűzanya tiszteletére, és kérjük a kedves testvéreket, legalább egy alkalommal kapcsolódjanak be ezen ájtatosságunkba.

9; Szeretettel ajánljuk a figyelmükbe a plébánia facebook oldalát Szent József Plébánia – Kiskőrös, és a honlapunkat koroskat.hu.

10; Egyházmegyei hittanos zarándoklat indul Fótra, illetve Máriabesnyőre május 25-én, szombaton. Azok az elsőáldozók, illetve azok a gyerekek, akik szorgalmasan járnak a vasárnapi szentmisékre és szeretnének eljönni erre a programra, tisztelettel kérem, jelentkezzenek május 12-ig. Az idei évben ez lesz a gyerekek jutalom kirándulása. Természetesen a program ingyenes.

11; Akik jelen voltak a közösségi napunkon, azoknak hálásan köszönjük az aktív részvételüket, és külön köszönet Szabó Józsinak a finom ebéd, Kovács Zolinak a társasjátékok elkészítéséért.

Megszakítás