Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. július 22-28.

1; A főegyházmegye területi beosztásában július 23-a a mi szentségimádási napunk. A reggel 8 órai szentmise után a közösségi teremben kezdődik az egész napos szentségimádás. Este 6 óráig mindenkit szeretettel vár az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus.

2; Július 26-án, pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise, mivel este 6 órakor a Continentál Singers Contini csapata fog koncertet adni templomunkban. A 22 fős középiskolás kórus zenei programját bizonyságtételek, prózai részek gazdagítják. A koncert ingyenes, a műsor végén a kiadványaikból vásárolva támogathatjuk a szolgálatukat. Szeretettel jelezzük, hogy akik vállalták a fiatalok elszállásolását, azok pénteken este fél tízre jöjjenek értük a Fortuna étteremhez. Mindenkit szeretettel hívunk a koncertre.

3; Szeretettel hívjuk az egyházközségünk képviselő testületének tagjait a plébániára, szombaton az esti szentmise után.

4; Dr. Bábel Balázs érsek úr döntése következtében, 2019. augusztus 1-től Czele József káplán atya a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban folytatja kápláni szolgálatát. József atya első papi évét töltötte körünkben, most hogy tovább indul második állomáshelyére, július 28-án, azaz jövő vasárnap a 9 órai szentmise keretében szeretnénk Istennek és neki megköszönni az együtt töltött időt. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy közösen kérjük a Mindenható Isten áldását papi életére és további szolgálatára.

5; Hálásan köszönjük a plébániának ajándékozott szobafenyőt, a templom díszítéséhez való felajánlásaikat, valamint dr. Tátrai József főorvos úrnak a templom és az oltárok szépítésén végzett munkálatait.

A szentségimádás az eucharisztikus Krisztussal való találkozás sajátos módja, ami segít kibontani, átélni, és továbbadni Krisztus áldozatának gazdagságát. A szentségimádás személyes találkozás a szentségi Jézussal.

 A szentségimádás alkalmával a hívő elmegy Jézushoz, Barátjához, Megváltójához, Jegyeséhez, Istenéhez, ki-ki úgy gondol rá, ahogy elsősorban ő maga átéli Jézust. A szentségimádásnak a lényege a egyéni találkozás Jézus személyével. Jézus számára ünnep a találkozás. Ő mindegyikünket kimondhatatlanul nagyra értékel személy szerint, és nemcsak munkakapcsolatban akar lenni velünk, hanem közvetlen, személyes viszonyban. Amikor szentségimádásra megyünk, akkor nem valami ügy, program vezet bennünket, hanem a Jézussal való személyes találkozás a célunk. Szentségimádás alkalmával arra kell törekednünk elsősorban, hogy személyes találkozás jöjjön létre közte és köztünk. Az ő személye nyitott felénk, adni akarja magát nekünk. Fontos, hogy a mi személyünk is nyitott legyen befogadni az ő személyét, és nekiadni a miénket.

Szent II. János Pál pápa a „Maradj velünk Uram” című körlevelében, az áldozat ünneplése mellett a lelkünkre kötötte, hogy a „szentmisén kívüli szentségimádás legyen minden plébániai és szerzetes közösség különleges feladata. Hosszasan időzzünk leborulva az Eucharisztiában jelenlévő Jézus előtt, hitünkkel és szeretetünkkel jóvátéve a bántásokat, a mellőzéseket és a sérelmeket, melyeket Üdvözítőnknek oly sok helyen el kell viselnie”.

Megszakítás