Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2019. július 15-21.

1; A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a budapesti születésű Patarica Péter István, Patarica István és Kanter Erika Ildikó fia, valamint a szentesi születésű Tamás Andrea Csilla, Tamás András és Kiss Ilona Judit leánya között. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzanak az ifjú párért, hogy Isten áldása őrizze szívük hűségét.

2; A főegyházmegye területi beosztásában július 23-a a mi szentségimádási napunk. Akinek van lehetősége és szívesen vállal ezen a keddi napon egy óra jelenlétet a szentségi Jézus mellett, szíveskedjen a sekrestyében feliratkozni. Hálásan köszönöm.

3; Július 26-án, pénteken este 6 órakor a Continentál Singers Contini csapata fog koncertet adni templomunkban. A 22 fős iskoláskorú kórus zenei programját bizonyságtételek, prózai részek gazdagítják. A koncert ingyenes, a műsor végén a kiadványaikból vásárolva lesz lehetőség támogatni a munkájukat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

4; Gondolatok a szenteltvízről:

Avilai Szent Teréz írja:„Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

A katolikus Egyház már Nagy Szent Teréz előtt is, mint szentelményt használta a szenteltvizet. A víznek, mint a tisztulás jelképének és eszközének a bibliai időkben is igen nagy tisztelete volt, amit azóta sem veszített el. A szenteltvíz szentelmény, mely eltörli a bocsánatos bűnt. A hozzákapcsolódó áldások miatt az Egyház szorgalmazza használatát, különösen testi-lelki bajok esetén. Minden katolikus ember otthonában kellene lenni egy tartóban szenteltvíznek! Nem használjuk ki a szenteltvízből eredő javakat, pedig kimondhatatlan lelki gazdagságot rejt magában minden cseppje! És milyen keveset törődünk vele! Ha felismernénk hatását, sokkal gyakrabban, nagyobb hittel és tisztelettel használnánk.

A szenteltvíz az Egyház vízszentelő imájából meríti nagy erejét és hatását, mert az ima mindenkor kedves Isten előtt. Íme egy könyörgés, amit a pap mond a víz megáldásakor: „Áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat! Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét! A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé! Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme! Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése! Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy Szent Neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Ez a hatékony ima száll fel a mennybe, valahányszor valaki meghinti magát vagy másokat a szenteltvízzel. Isten áldása száll le testükre-lelkükre.

Megszakítás